جایگاه کارشناسی در مقررات لازم الاجرا

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‌در امور مدنی مصوب 1379
 
ماده 258 - دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثریت ملاك عمل قرار‌گیرد.
‌تبصره - اعتبار نظر اكثریت درصورتی است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده 259 - ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.
‌هرگاه قرار كارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد كارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حكم بدوی نخواهد بود.

ماده 260 - پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار می‌كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌كارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر كارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یك‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور كتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

 

۱۳۹۷/۰۸/۱۹، ۱۵:۰۳:۳۳       1076
اخبار مرتبط
 • ارتقا صلاحیت

 • Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
  کارشناسان
  پروژه های کارشناسی
  رشته ها

  آخرین ارسال های انجمن گفتگو

  عنوان تالارعنوان تاپیکپاسخ ها

  تقویم و تاریخ

  پنج‌شنبه ، ۳۰ دی ۱۴۰۰
  Thursday , 20 January 2022
  الخميس ، ۱۷ جمادى الآخر ۱۴۴۳
  دی 1400
  جپچسدیش
  321
  10987654
  17161514131211
  24232221201918
  302928272625

  آمار بازدیدها

  بازدید امروز1,234
  بازدید دیروز2,107
  بازدید هفته10,531
  بازدید ماه43,855
  بازدید کل1,486,426
  افراد آنلاین67